Hrvatski sabor u petak se oprostio od svog zastupnika Miroslava Tu?mana (HDZ

Inbox

Hrvatski sabor u petak se oprostio od svog zastupnika Miroslava Tu?mana (HDZ


?URO NJAVRO ODR?AO DOJMLJIV GOVORFOTO Komemoracija za Miroslava Tu?mana: ‘Nikada nije gubio nadu, ni u doba glasnih krivokletnika, tzv. detu?manizacija, podani?tva i krivotvorenja?
Uz zvukove skladbe ‘Tamo, tamo da putujem’ i fotografije koje su posvjedo?ile o njegovom plodonosnom ?ivotu, Hrvatski sabor u petak se oprostio od svog zastupnika Miroslava Tu?mana (HDZ), znanstvenika, politi?ara i  i, kako je istaknuto na komemoraciji, hrvatskog domoljuba.

S puno po?tovanja i topline o prof. Tu?manu na komemoraciji u Hrvatskom saboru, kojoj su nazo?ili i ?lanovi obitelji Tu?man, govorili su predsjednici Sabora i Vlade Gordan Jandrokovi? i Andrej Plenkovi? te bliski suradnik i prijatelj ?uro Njavro. “Stojim ovdje pred tvojim prvim ljubavima, pred tvojom obitelji i pred Hrvatskom, vrijedilo je sve ?to si ?ivio i radio”, rije?i su kojima se Njavro oprostio od Tu?mana na komemoraciji na kojoj su, uz njegovu obitelj i saborske zastupnike, bili i prijatelji, kolege, ?lanovi Vlade, generali. Opisao ga je kao mirnog, stalo?enog, pristojnog i dragog ?ovjeka, ?ovjeka od znanja i dijaloga, tolerancije i razboritih su?eljavanja. “Shrvani smo i tu?ni, jer nam takav ?ovjek treba, ?ovjek koji je poput starog predsjednika Tu?mana, iz svog nekog drugog kuta, vidio jasnije svu ?irinu problema, vidio bolje, dublje i ?ire nego drugi”, kazao je Njavro.

U ime zajedni?kih prijatelja, istaknuo kako je bila “?ast i sre?a” biti “uz svjetlo Miroslava Tu?mana” koji je, istaknuo je, ‘uvijek smogao snage odagnati tamu i otvoriti neki vedriji pogled na svaku te?ko?u i na ?ivot?. “Miro nas je svojim primjerom u?io kako nema predaje i da nikad ne prestaje borba”, rekao je Njavro. Naglasio je kako se Miroslav Tu?man borio kao znanstvenik, erudit, domoljub, general, mentor, hrabri ?ovjek, bri?an radnik, mu? i roditelj, uporni i tvrdoglavi – pravi Tu?man. “Mi koji smo te poznavali, sada osje?amo stra?nu prazninu”, rekao je u emotivnom govoru Njavro te naglasio kako Miroslav Tu?man nikada nije gubio nadu, pa ni u “doba glasnih krivokletnika, u doba tzv. detu?manizacije, podani?tva i krivotvorenja?. Tvoje knjige i ?lanci bile su intelektualna lu?, tvoja predavanja diljem svijeta razotkrivanje krivotvorina i obrana Hrvatske i Domovinskog rata, poru?io je.
Kolega kojeg smo voljeli i po?tovali
Miro je bio ?ovjek kojega smo iskreno po?tovali i voljeli, bio je iskusan, mudar ?ovjek, stru?an i argumentiran u raspravama, nikad nije zalazi u populizam i demagogiju, kazao je predsjednik Sabora Jandrokovi?. Odaziv svih kolega na komemoraciju, dokaz je da ?ovjek ?vrstih uvjerenja mo?e biti po?tovan i kod onih koji nisu istomi?ljenici, rekao je Jandrokovi?, referiraju?i se na ?injenicu da su predstavnici svih klubova ?eljeli do?i na komemoraciju, pa je ona, umjesto u Maloj, odr?ana u Velikoj vije?nici.
Jandrokovi? je o Tu?manu govorio i kao o strana?kom kolegi, s kojim je zajedno bio u dvije HDZ-ove izborne kampanje. “Tu sam ga upoznao i kao ?ovjeka, pokazao je tu svoju dobrotu, odmjerenost, bio je mo?da i previ?e samozatajan. Nikad nije i?ao u prvi plan, bio je tu negdje, ali ljudi su se uvijek okupljali oko njega, uvijek je dr?ao vertikalu morala u politici”, naglasio je predsjednik Sabora.
Dobri i ?estiti ?ovjek
Premijer Plenkovi?, jo? jednom izraziv?i su?ut obitelji, kazao je da ?emo Miroslava Tu?mana pamtiti kao velikog ?ovjeka i pravog gospodina, dobrog i ?estitog koji ostavlja neizbrisivi trag u novijoj hrvatskoj povijesti. “Oprostili smo se od sina prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tu?mana, zastupnika u Saboru, znanstvenika, profesora, publicista, sudionika i dragovoljca Domovinskog rata, istinskog domoljuba, ali ponajprije, od velika, dobra i ?estita ?ovjeka koji ostavlja neizbrisivi trag u novijoj hrvatskoj povijesti, u na?em dru?tvu i u na?im srcima”, kazao je Plenkovi? na komemoraciji. “Pamtit ?emo ga s osje?ajem zahvalnosti zbog svega dobroga ?to je u?inio za svoju i na?u Hrvatsku, na ?to svi mo?emo biti ponosni”, dodao je.
Podsjetio je na izniman doprinos prof. Miroslava Tu?mana u stvaranju slobodne, suverene i neovisne Hrvatske, njezinom me?unarodnom priznanju i teritorijalnoj cjelovitosti, doprinosu u demokratizaciji zemlje i politi?kom procesu izgradnje hrvatskih institucija i hrvatske politi?ke kulture. Istaknuo je i njegovu ulogu kao znanstvenika i njegovu akademsku karijeru na podru?ju informacijskih znanosti. Spomenuo je i njegovo sna?no zalaganje za obranu prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, podr?ku putu Hrvatske prema EU i NATO-u, te njegov rad u politi?kom i strana?kom radu HDZ-a.
“U svemu ?to je radio, radio je pedantno, studiozno, razborito, upravo onako kakav je bio – miran i iskren ?ovjek, ?ak, po meni, mo?da i previ?e samozatajan, ali uvijek u za?titi hrvatskih nacionalnih interesa i hrvatskog identiteta”, rekao je Plenkovi?, istaknuv?i da je Miro Tu?man zbog toga u?ivao veliko po?tovanje svih politi?kih aktera i brojnih ljudi neovisno o njihovoj politi?koj pripadnosti.
Hrvatska je izgubila velikog domoljuba, velikog ?ovjeka i pravog gospodina
“Napustio nas je, na?alost, naglo i prerano. Njegovim odlaskom Hrvatska je izgubila velikog domoljuba, iskrenog zagovornika politi?kog dijaloga i ?asnog politi?ara i ?ovjeka kojem je nacionalni javni interes bio ispred osobnog i ispred strana?kog; izgubili smo ?ovjeka ?vrstih uvjerenja i jednog od svojih najuglednijih ?lanova”, rekao je Plenkovi?. Dodao je kako ?emo Miroslava Tu?mana pamtiti i kao velikog ?ovjeka i pravog gospodina. “On je ?ovjek koji je imao strast prema povijesnoj istini, ?ovjek posve?en znanju, ?ovjek ?iji je ?ivot posljedica njegovih uvjerenja”, zaklju?io je premijer Plenkovi?. Podsjetimo, istaknuti hrvatski znanstvenik i politi?ar, dugogodi?nji saborski zastupnik prof. dr. Miroslav Tu?man preminuo je u nedjelju nave?er u 75. godini nakon vi?etjedne borbe s korona virusom.
Miroslav Tu?man je u Hrvatski sabor prvi je put izabran 2011. godine, njegov desetogodi?nji zastupni?ki rad karakterizirali su odmjerenost, argumentiranost, stru?nost, po?tivanje drugih. Zastupni?ku je du?nost obna?ao vrlo predano, u aktualnom sazivu Sabora bio je voditelj saborskog Izaslanstva u Parlamentranoj skup?tini NATO-a te ?lan odbora za obranu, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, za ratne veterane te za me?uparlamentarnu suradnju. Ro?en je 25. svibnja 1946. u Beogradu. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveu?ili?ta u Zagrebu gdje je magistrirao te doktorirao (VSS – profesor filozofije i sociologije; doktorat u podru?ju dru?tvenih znanosti – polje informacijskih i komunikacijskih znanosti; sveu?ili?ni nastavnik). 
Po?ivao u miru, neka mu je laka hrvatska zemlja.
05.02.2021.Autor rj, https://direktno.hr/domovina/foto-komemoracija-za-miroslava-tudmana-nikada-nije-gubio-nadu-ni-u-doba-glasnih-krivokletnika-tzv-detudmanizacija-podanistva-i-krivotvorenja-222706/

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa * (obavezno)