Rapored 5. Hrvatskih Svjetskih Igara u Zagrebu 2023.

DANSATNICARapored 5. Hrvatskih Svjetskih Igara u Zagrebu  Od 24. do 29. Srpnja 2023. godine
PONEDJELJAK09:00 – 20:00DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA
24.7.18:00 – 20:00VE?ERA
   
   
   
   
UTORAK09:00 – 20:00DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA
25.7.08:00 – 10:00DORU?AK
 13:00 – 15:00RU?AK
 17:00SVETA MISA (U ?UPNOJ CRKVI SVETA MATI SLOBODO)
 18:00 – 20:00VE?ERA
 20:00SVE?ANO OTVARANJE IGARA (ATLETSKI STADION)
 22:00 – 24:00ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM (DVORANA PAUK)
   
SRIJEDA08:00 – 10:00DORU?AK
26.7.09:00 – 13:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 13:00 – 15:00RU?AK
 15:00 – 18:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 18:00 – 20:00VE?ERA
 21:00 – 22:00PODJELA MEDALJA I PEHARA ZA SPORTOVE KOJI SU ZAVR?ILI (DVORANA PAUK)
 22:00 – 24:00ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM (DVORANA PAUK)
   
?ETVRTAK08:00 – 10:00DORU?AK
27.7.09:00 – 13:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 13:00 – 15:00RU?AK
 15:00 – 18:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 18:00 – 20:00VE?ERA
 20:00 – 21:30SVE?ANA AKADEMIJA, OBILJE?AVANJE 30 GODINA HSK (KINO DVORANA)
 21:00 – 22:00PODJELA MEDALJA I PEHARA ZA SPORTOVE KOJI SU ZAVR?ILI (DVORANA PAUK)
 22:00 – 24:00ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM (DVORANA PAUK)
   
PETAK08:00 – 10:00DORU?AK
28.7.09:00 – 13:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 13:00 – 15:00RU?AK
 15:00 – 18:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 18:00 – 20:00VE?ERA
 21:00 – 01:00SVE?ANO ZATVARANJE IGARA, ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM, VIDEO ZAPIS POBJEDNICI V. HSI (DVORANA PAUK)
   
SUBOTA07:00 – 09:00DORU?AK
29.7.10:00KROS
 12:00ODLAZAK SUDIONIKA (EVENTUALNO DO 18 SATI RADI LETOVA)
   

Po?tovani sudionici V. Hrvatskih svjetskih igara,

s ponosom i veseljem Vas obavje?tavamo da smo svojim ustrajnim anga?manom i trudom uspijeli zatvoriti financijsku  konstrukciju za realizaciju, odnosno odr?avanje V. Hrvatskih svjetskih igara. S obzirom na inflaciju i pove?anje tro?kova   odr?avanja igara, u cilju racionalizacije tro?kova nastale su neke manje kozmeti?ke promjene u programu samih igara te Vam u nastavku poruke dostavljamo sve relevantne informacije vezane za V. HSI. Informacije vezane za V. Hrvatske svjetske igre:

1. V. HSI traju od 25. do 29. srpnja 2023. godine,

2. tijekom odr?avanja V. HSI za sve sudionike osiguran je smje?taj i prehrana,

3. natjecatelji dolaze na registraciju dana 25. srpnja 2023. godine te je za iste toga dana osiguran ru?ak i ve?era. Za    sve ostale dane, osim 29. srpnja, osigurana su sva tri obroka. Dana 29. srpnja predvi?en je odlazak sudionika te je za    iste osiguran doru?ak,

4. odvijanje sportskih aktivnosti predvi?eno je za dane 26., 27., 28. i 29. srpnja. Potrebno je napomenuti da ?e se 29. srpnja realizirati natjecanje u samo jednoj disciplini – krosu,

5. natjecatelji iz prekomorskih zemalja (Kanada, Paragvaj, Peru, Bolivija, ?ile, SAD, Argentina, Australija) dolaze na registraciju dana 24. srpnja 2023. godine te je za iste toga dana osigurana ve?era i smje?taj,

6. ukoliko za to postoji potreba sudionici mogu do?i i ranije od gore navedenih datuma, odnosno ostati i jedan dan du?e, s tim da u tom slu?aju sami snose tro?ak smje?taja i prehrane.

Napomena: prekomorske zemlje dostaviti popis. Molimo vas da nam dostavite popis sudionika koji namjeravaju do?i izvan predvi?enih termina odr?avanja HSI koji ?e smjestaj i prehranu pokriti vlastitim sredstvima. Zbog organizacije smje?taja i prehrane popis sudionika dostaviti ?e se nadle?nim tijelima u studentskom centru. Jedan dan smje?taja i prehrane (tri obroka) u studentskom domu iznosi 37,50 eura po osobi. (ru?ak i ve?era po 9 eura, no?enje s doru?kom 19,5 eura). Boravi?na pristojba u iznosu 1.59 ? po osobi/no?enju i obvezno osiguranje od 0,13 ? po osobi/no?enju.

Otvorena srca i uz srda?nu dobrodo?licu ?elim svim sudionicima sretan i uspje?an dolazak.

 S po?tovanjem, Igor Lackovi? mag.oec. v.d. predsjednik HSK-a

Dear Team Canada Athletes

Dear Team Canada athletes, we have been advised by the government of Croatia of a slight change in dates for the hosting of the Croatian World Games.

Please be advised that the Games will officially conclude with a closing ceremony on Friday, July 28, 2023. Not on Saturday, July 29th as previously planned.

However, the cross-country run will still be held on Saturday, July 29th at 10:00am.  So yes, they will officially end the Games and then host one more competition on Saturday morning?.

This means that everyone will have breakfast on campus on Saturday morning, then those that wish to complete the Cross-Country run/walk may do so at 10:00am and then be prepared to move out of campus.  For anyone not participating in Cross Country you may of course leave right after breakfast. If you need to, you may stay on campus until 6:00pm.

This is a change to the original schedule that saw us staying on campus until Sunday, July 30th.

This change in scheduling means that departure from campus takes place on Saturday, July 29th.

Should you wish to stay on campus one or more nights, you may do so by booking directly with the Studentski Dom at a cost of $19.50 euro (includes breakfast) plus city tax of $1.59 euro and insurance cost of $0.13 euro for a total of $22.22 euro (appx. $32 CAD) per person. A stay with three full meals comes in at a cost of $37.50 euro (appx. $56.25 CAD).  For anyone needing extended accommodation, you may book this directly with the Studentski Dom on site when we arrive.

As this impacts your onward travel, we wanted to advise you of the change in scheduling immediately.  Otherwise, our scheduling remains the same.  A final event itinerary will be provided on June 17th.

As always, if you have any questions, please let us know.

Best,

Caroline Spivak

Team Canada 2023 Coordinator

Director, Organizing Committee

Croatian World Games – Hrvatske Svjetske Igre

cwg.teamcanada@gmail.com