RAKETIRANJE BANSKIH DVORA

NA DANASNJI DAN
Zagreb, 7. listopada 2004.
RAKETIRANJE BANSKIH DVORA

HRT – U jesensko poslijepodne radarska slu?ba Hrvatske vojske primijetila je na zaslonu odsjaj nekoliko bojnih zrakoplova jugoslavenske vojske. Oko 15 sati sirene u Zagrebu ozna?ile su zra?nu opasnost. Nekoliko minuta kasnije ti?inu nad zamrlim gradom prekinuo je zvuk zrakoplova, a potom vrlo sna?na detonacija. Nad Gornjim gradom nadvio se oblak pra?ine i dima. Nekoliko minuta kasnije Hrvatski radio obavje?tava: Zlo?ina?ko jugoslavensko zrakoplovstvo napalo je Banske dvore i raketiralo samu radnu sobu predsjednika Tu?mana.

Pukim slu?ajem u tome trenutku predsjednik Tu?man nije bio u svojoj sobi, me?utim prilikom raketiranja jedan je gra?anin ubijen, a nekoliko je civila i gardista ranjeno u okolici Banskih dvora. Po?injena je i znatna materijalna ?teta. Zbilo se to 7. listopada 1991.

Vijest o atentatu izazvala je ogor?ene reakcije diljem svijeta. Predsjednik Tu?man u ve?ernjem je televizijskom intervjuu izjavio kako osu?uje srpski terorizam, ali da Hrvatsku na svome putu do suverenosti i neovisnosti ne mogu sprije?iti ni zlo?ini niti ?rtve. Hrvatska bi nastavila ?ivjeti i bez mene, a sada ?e sa mnom ?ivjeti u slobodi, naglasio je dr. Franjo Tudjman.

Slu?beno priop?enje srpskih politi?ara i jugoslavenske armije bilo je o?ekivano – porekli su bilo kakvu upletenost u poku?aj atentata na hrvatskog predsjednika. Tvrdili su ?ak da jugoslavenski bojni zrakoplovi nisu ni letjeli toga dana. No raketiranje Banskih dvora bila je pomno isplanirana akcija srpske vojske i obavje?tajne slu?be.

U trenutku raketiranja u pogo?enoj je sobi doktor Tu?man trebao odr?ati sastanak s tada?njim jugoslavenskim premijerom Antom Markovi?em i s predsjednikom jugoslavenskog predsjedni?tva Stjepanom Mesi?em. Plan srpskih politi?ara i vojske bio je da jednim udarcem obezglave i Hrvatsku i Jugoslaviju – Mesi?a bi zamijenio srpski ?lan predsjedni?tva, bilo bi progla?eno izvanredno stanje i vojska bi iza?la na ulice. Srpski zlo?ina?ki naum sprije?ila je tek slu?ajnost – predsjednik Tu?man nekoliko je minuta ranije iza?ao sa svojim gostima iz sobe i izbjegao atentat.