Po?tovana gospo?o Zora Prli? i Obitelj

Po?tovana gospo?o Zora Prli? i Obitelj,

Primili smo tu?nu vijest da je blago u Gospodinu preminuo gospodin Ante Prli?, predsjedatelj Radnog odbora Kanadsko-hrvatskog kongresa KHK za kulturu, ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom. Gospodin Ante Prli? ostao nam je u trajnom sije?anju zahvaljuju?i njegovom neumornom radu, trudu, ustrajnosti i velikoj ljubavi prema svim ljudima dobre volje a osobito Hrvatima bilo u Kanadi, Domovini Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Iseljeni?tvu.

Po?tovana gospo?o Zora Prli?, u ime Kanadsko-hrvatskog kongresa KHK i moje osobno, u ovim tu?nim i bolnim trenucima dijelimo Va?u bol i izra?avamo duboku su?ut! Na?e misli i molitve su uz Vas i Va?u Obitelj! Neka mu je lagana gruda Kanadske zemlje i po?ivao nam u miru Bo?jem.

Kanadsko-hrvatski kongres KHKIvan Curman, predsjednik