Meri Cetini? ?estitala ‘Paucima’: Hrvatsko, ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe

MO?NA OBJAVA Meri Cetini? ?estitala ‘Paucima’: Hrvatsko, ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe
?etvrtka gardijska brigada Hrvatske vojske, legendarni ‘Pauci’