Hrvatskoj domovinskoj i inozemnoj javnosti,

Hrvatskoj domovinskoj i inozemnoj javnosti,
povodom presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka?u

Evo, UN-tribunal u Haagu pokazao se jo? jednom kao javni ?udru?eni zlo?ina?ki poduhvat? za neuva?avanje bitnih ?injenica, te za ?ravnomjernu? podjelu krivnje izme?u ratnih agresora i onih koji su od njih branili svoju domovinu i svoja ognji?ta. Kao takav ?e zasigurno jednom u budu?nosti biti ocijenjen, ali za njegove ?rtve bit ?e to prekasno!

Dakle, ?to nama je sada ?initi?

Bez obzira na sve (ne)prilike: da su, kroz ove duge godine UN-tribunala u Haagu, ?lanovi hrvatskih Vlada i Sabora po svojoj obvezi ustrajno branili nedvojbene hrvatske interese i ljude pred me?unarodnim centrima mo?i, da su hrvatski mediji istinoljubivo zastupali nedvojbene interese svoga naroda u ovom svijetu selektivno promicanih informacija iz centara interesnih sfera najmo?nijih, da su hrvatski intelektualci bili imalo hrabriji i organiziraniji, da su hrvatski kr??ani i njihovi predvoditelji dizali glas i molili kao zadnjih tjedana, da su, da su?, do ove nepravde i do nepravda koje ?e ona za sobom povu?i, ne bi ni do?lo! Velika ve?ina nabrojenih i inih, tek su po?eli pomalo dizati glavu prema ?Hrvatskoj trojci? u Haagu, kad je presuda bila ve? napisana.

Nevolja je k tomu, da su tu?itelji i suci jedini ljudi koji su sebi zakonski osigurali pravo i na neistine, klevete, montirane dokaze, krive zaklju?ke i nemoralne politi?ke interese, a bez ikakvih ka?njivih posljedica za sebe osobno. Uz to, ovi na UN-tribunalu u Haagu nerijetko znaju biti sluge sebi?nih interesa velikih sila.

Gotovo svi predvoditelji na?ega naroda pali su u ovom predmetu na popravni! Koliko je god hrvatski put u Europu neizostavan i koliko nam je god njime hoditi, nakon svih gorkih iskustava, zar uhodanom poltronstvu hrvatskih vlasti prema me?unarodnoj zajednici ne bi stvarno trebao do?i jednom kraj?!

Ima li ?anse za oporavak? Presuda dvojici na?ih generala nije pravomo?na, pa svima, posebno odgovornima i vode?ima u na?em narodu, skoncentrirati se na ?albeni postupak i kona?ni pravorijek UN-tribunala. Takvog kakav jest, jer nad njim nema drugoga, osim onoga na Bo?jem sudu, a on je dalji od sunca! Osim toga, pred nama je i presuda ?Hrvatskoj ?estorci?…

Slutimo i znamo ?to ?e i kako ?e ponovno UN-tribunal, ali znamo li ?to ?emo mi sada, posebno znaju li to predvoditelji na?ega naroda, od civilnih do crkvenih poglavara??

Iz dosada?njeg iskustva s hrvatskim vlastima, a na?alost i s nasljednim mentalitetom velikog dijela hrvatskog naroda, ubrzo ?e se prakti?no zaboraviti ova stra?na nepravda i uvreda prema Domovinskom ratu, stvaranju dr?ave Hrvatske i ovim doti?nim hrvatskim prvacima u Haagu i drugdje koji su predvodili njeno stvaranje. Uz njih ?e prakti?no ostati u svojoj muci samo njihove obitelji i prijatelji, a drugi ?e se uvu?i u poslovi?nu hrvatsku pasivnost i ravnodu?je.

Stoga u ovoj op?oj bespomo?nosti, pove?ajmo broj onih koji ?e razboritom rije?ju i u?inkovitim djelom stati i ostati uz njih!

Josip Ante Sovulj, predsjednik HSK-a
Dr. fra ?imun ?tio ?ori?, glasnogovornik HSK-a

New York/Solothurn, 15. travnja 2011.

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa * (obavezno)