20 obljetnica Hrvatskog svjetskog kongresa

20 obljetnica Hrvatskog svjetskog kongresa
Predstojnica Krsti?evi? pozdravila skup u ime premijera MIlanovi?a

Obilje?avaju?i 20. obljetnicu osnutka, u Zagrebu je 23. srpnja 2013., sve?ano otvoren Sastanak Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, krovne udruge iseljenih Hrvata. 

Mr.sc. Daria Krsti?evi?, predstojnica Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske skupu je nazo?ila kao izaslanica g. Zorana Milanovi?a, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zahvaliv?i na svemu ?to je HSK i hrvatsko iseljeni?tvo u?inilo za Republiku Hrvatsku u proteklih 20 godina, predstojnica Krsti?evi? je tom prigodom istaknula: ?Hrvati izvan RH neprocjenjiv su potencijal dru?tvenog i gospodarskog razvitka RH. Ja?anje postoje?ih i izgradnja novih instrumenata za?tite Hrvata izvan RH kao i ja?anje suradnje s institucijama i udrugama Hrvata izvan RH te vladama njihovih domicilnih dr?ava od prioritetnog je zna?aja za RH. Svoju skrb i brigu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i na?u iskrenu ?elju za daljnjim ja?anjem na?ih veza i suradnje, te o?uvanja bogate hrvatske tradicije i kulture, Vlada Republike Hrvatske pokazala je dono?enjem Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH, usvajanjem Strategije te osnivanjem Dr?avnog ureda za Hrvate izvan RH.? 

Predstojnica Krsti?evi? je naglasila kako je, radi ostvarenja temeljnih strate?kih odrednica u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa prema Hrvatima izvan RH, osnovan i Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ?ija se prva sjednica o?ekuje krajem ove godine. 

Dvadeseta obljetnica krovne iseljeni?ke udruge bila je prilika da se zbroji u?injeno i propu?teno te da se progovorio aktualnim pitanjima. Lobiranje za Hrvatsku, nastojanje da se ?uje istina o njoj, o?uvanje kulture, identiteta i pomo? u Domovinskom ratu neke su od ‘stvari’ koje je iseljena Hrvatska, volonterski i o svojem tro?ku, u?inila za Domovinu, podsjetio je predsjednik HSK Mijo Mari?. Golem je i financijski doprinos iseljeni?tva, oni su Hrvatskoj druga gospodarska grana, rekao je Mari? i dodao da se promijenila i struktura iseljenika. “To vi?e nisu bau?telci, nego mladi, obrazovani ljudi integrirani u svoje zajednice”, poru?io je predsjednik Kongresa.

Poseban pe?at sve?anom otvorenju dao je fra ?imun ?ito ?ori?, glasnogovornik HSK i jedan od utemeljitelja krovne udruge iseljenih Hrvata, podsjetiv?i sve nazo?ne na same po?etke rada kao i bogat i djelotvoran put hrvatskog izvandomovinstva kroz 20 godina. – Puno emocija i rada je u ovoj organizaciji, koja pripada svima nama jer domovina i iseljeni?tvo za mene je nedjeljivo? mi smo jedna du?a i jedno srce ? rekao je fra ?ito.

Na sve?anosti u povodu 20. obljetnice HSK bili su izaslanici iz 20 zemalja, predstavnici hrvatskih vlasti i politi?kih stranaka te osobe iz javnog ?ivota. Nakon sve?anog otvorenja, delegati Kongresa nastavili su sa radnim djelom, te posjetom Oltaru domovine i Medvedgradu. 

Slijede?eg dana, izaslanstvo HSK posjetilo je Dr?avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o Hrvatskim svjetskim igrama koje ?e se odr?ati slijede?e godine u Republici Hrvatskoj, a kojima je pokrovitelj Dr?avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Razgovaralo se i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva. Predstojnica Krsti?evi? je jo? jedanput zahvalila ?lanovima Hrvatskog svjetskog kongresa na svemu ?to ?ine za dobrobit hrvatskih iseljenika u svijetu.

23 07.2013. Pogledaj galeriju ?
http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/novost/116/20-obljetnica-hrvatskog-svjetskog-kongresaPredsjednik Josipovi? primio izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi? ju?er je primio je izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa, neprofitne, nevladine i nestrana?ke organizacije koja okuplja i povezuje hrvatske iseljeni?ke udruge i ustanove izvan domovine.

Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa borave u Zagrebu povodom obilje?avanja 20. obljetnice svog rada i djelovanja. Prilikom susreta predstavnici izaslanstva upoznali su predsjednika Josipovi?a sa svojim dosada?njim radom te namjerom odr?avanja Hrvatskih svjetskih igara slijede?e godine. Razgovaralo se i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva. Predsjednik Republike, ?estitaju?i obljetnicu djelovanja Hrvatskog svjetskog kongresa, zahvalio je ?lanovima na njihovom doprinosu u stvaranju uvjeta za ?to uspje?nije djelovanje iseljeni?kih udruga kao i na svemu ?to ?ine za dobrobit hrvatskih iseljenika u svijetu.

(Ured predsjednika) July 23, 2013
http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2462-predsjednik-josipovic-primio-izaslanstvo-hrvatskog-svjetskog-kongresaPredsjednik Josipovi? primio izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi? primio je izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa, neprofitne, nevladine i nestrana?ke organizacije koja okuplja i povezuje hrvatske iseljeni?ke udruge i ustanove izvan domovine. Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa borave u Zagrebu povodom obilje?avanja 20. obljetnice svog rada i djelovanja.

Prilikom susreta predstavnici izaslanstva upoznali su predsjednika Josipovi?a sa svojim dosada?njim radom te namjerom odr?avanja Hrvatskih svjetskih igara slijede?e godine. Razgovaralo se i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva.

Predsjednik Republike, ?estitaju?i obljetnicu djelovanja Hrvatskog svjetskog kongresa, zahvalio je ?lanovima na njihovom doprinosu u stvaranju uvjeta za ?to uspje?nije djelovanje iseljeni?kih udruga kao i na svemu ?to ?ine za dobrobit hrvatskih iseljenika u svijetu.

Zagreb, 22. srpnja 2013. Ured predsjednika
http://www.predsjednik.hr/22072013

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa * (obavezno)