Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu

BITKA KOJE NIJE BILO I LA?NA ODLIKOVANJA Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu: KANBAT se od po?etka izdvajao ne samo vojnom opremom nego i ?okantnom neprofesionalno??u
U Kanadi je pokrenut portal, kako oni navode, za istinu o ratovima u biv?oj Jugoslaviji, dakle o Domovinskom ratu. Portal je namijenjen kanadskoj javnosti kako isti?u, s “ciljem rasvjetljavanja zbivanja