naslovnicapotrazitesadrzajjavite se


brzo petrazivanje

Posljednje Najave

Prethodne Najave

Potrazite Najave


NGO
Clan Ujedinjenih Naroda

Event

Wednesday, December 16, 2020

HSK traži ocjenu ustavnosti oporezovanja inozemnih mirovina

From: Mijo Maric
Date: June 7, 2013 2:12:25 AM PDT
Subject: Priopcenje za javnost HSK-a

Hrvatski svjetski kongres traži ocjenu ustavnosti oporezovanja inozemnih mirovina

New York: Hrvatski svjetski kongres (HSK), krovna udruga hrvatskoga iseljeništva 13. svibnja 2013. Ustavnome sudu Republike Hrvatske uputila je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o porezu na dohodak s Ustavom Republike Hrvatske.

Kako je poznato, od ožujka ove godine u Hrvatskoj se oporezuju inozemne mirovine rezidenata u Republici Hrvatskoj. Ta promjena poreznog sustava je dovela do dvostrukog oporezovanja mirovina iz pojedinih država s kojima Hrvatska nije regulirala to pitanje, nejednakog tretmana mirovina iz javnih izvora i privatne štednje (koja je u nekim zemljama glavni oblik mirovine) te nejednakosti u mogućnosti korištenja hrvatskoga zdravstvenog osiguranja. Promjena poreznog zakona je time dovela do nejednakosti povratnika pred zakonom i otežavanja odluke o povratku iseljenika, pogotovo iz pojedinih prekomorskih zemalja s velikim brojem iseljenika i njihovih potomaka (primjerice Sjedinjenih Država).

U opsežno obrazloženom podnesku izrijekom se traži ocjena Ustavnoga suda o suglasnosti poreznog zakona s člankom 3 Ustava prema kojemu su jednakost, nepovredivost prava vlasništva i vladavina prava najviše vrednote ustavnoga poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje prava; s člankom 5, stavak 1 Ustava preko kojemu zakoni moraju biti u suglasnosi s Ustavom; s člankom 10, stavak 1 Ustava preka kojem Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom; člankom 14, stavak 2 Ustava prema kojemu su svi pred zakonom jednaki i člankom 51, stavak 2 Ustava prema kojem se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

U podnesku Ustavnom sudu HSK navodi i niz negativnih političkih i gospodarskih posljedica oporezovanja inozemnih mirovina. Primjerice, svaki uživatelj takve mirovine (državljanin RH ili stranac) koji u Hrvatskoj boravi duže od šest mjeseci podliježe tom oporezovanju; to je u izravnoj suprotnosi sa sve glasnije raspravljanim planovima da se hrvatski turizam proširi na dugotrajni boravak stranaca, pogotovo onih treće dobi.

“Hrvatski svjetski kongres (HSK) će dalje svim demokratskim sredstvima raditi na usklađivanju poreznog zakona s Ustavom u okviru svoje temeljne brige za dugoročne interese hrvatskoga naroda i hrvatske države”, naglašava Josip Ante Sovulj, tajnik HSK-a za politička pitanja.

Kontakt:
Josip Ante Sovulj, Hrvatski svjetski kongres (HSK), E-Mail: jsovulj@gmail.comHrvatski svjetski kongres traži ocjenu ustavnosti oporezovanja inozemnih mirovina

Ako smo – prema Ustavu – svi pred zakonom jednaki, zašto su onda vladajući jednakiji - Kako doznajemo iz newyorškoga sjedišta Hrvatskoga svjetskog kongresa, ta je krovna udruga hrvatskoga iseljeništva 13. svibnja Ustavnome sudu Republike Hrvatske uputila prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o porezu na dohodak s Ustavom Republike Hrvatske.

Kako je poznato, od ožujka prošle godine u Hrvatskoj se oporezuju inozemne mirovine rezidenata u Republici Hrvatskoj. Ta promjena poreznog sustava je dovela do dvostrukog oporezovanja mirovina iz pojedinih država s kojima Hrvatska nije regulirala to pitanje, nejednakog tretmana mirovina iz javnih izvora i privatne štednje (koja je u nekim državama glavni oblik mirovine) te nejednakosti u mogućnosti korištenja hrvatskoga zdravstvenog osiguranja. Promjena poreznog zakona je time dovela do nejednakosti povratnika pred zakonom i otežavanja odluke o povratku iseljenika, pogotovo iz pojedinih prekomorskih zemalja s velikim brojem iseljenika i njihovih potomaka (primjerice Sjedinjenih Država).

U opsežno obrazloženom podnesku izrijekom se traži ocjena Ustavnoga suda o suglasnosti poreznog zakona s člankom 3 Ustava prema kojemu su jednakost, nepovrjedivost prava vlasništva i vladavina prava najviše vrjednote ustavnoga poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje prava; s člankom 5., stavak 1. Ustava preko kojemu zakoni moraju biti u suglasnosi s Ustavom; s člankom 10., stavak 1. Ustava prema kojem Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom; člankom 14., stavak 2. Ustava prema kojemu su svi pred zakonom jednaki i člankom 51., stavak 2. Ustava prema kojem se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

U podnesku Ustavnom sudu HSK navodi i niz negativnih političkih i gospodarskih posljedica oporezovanja inozemnih mirovina. Primjerice, svaki uživatelj takve mirovine (državljanin RH ili stranac) koji u Hrvatskoj boravi duže od šest mjeseci podliježe tom oporezovanju; to je u izravnoj suprotnosti sa sve glasnije raspravljanim planovima da se hrvatski turizam proširi na dugotrajni boravak stranaca, pogotovo onih treće dobi. Hrvatski svjetski kongres će i dalje svim demokratskim sredstvima raditi na usklađivanju poreznog zakona s Ustavom u okviru svoje temeljne brige za dugoročne interese hrvatskoga naroda i hrvatske države.

HSK, New York
http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/iseljenistvo/7634-hrvatski-svjetski-kongres-trazi-ocjenu-ustavnosti-oporezovanja-inozemnih-mirovina

Contact Kanadsko Hrvatski Kongres