naslovnicapotrazitesadrzajjavite se


brzo petrazivanje

Posljednje Najave

Prethodne Najave

Potrazite Najave


NGO
Clan Ujedinjenih Naroda

Event

Thursday, December 10, 2020

Sastanak Hrvatskog svjetskog kongresa u Dubrovniku 2009 god.

Jure Strika

Hrvatski svjetski kongres (HSK) odrzao je od 24. do 27. ozujka svoj redoviti sastanak Sredisnjeg odbora u Dubrovniku. Ovo je prvi put da je krovna hrvatska iseljenicka udruga, na poziv dubrovackog biskupa mons. Zelimira Puljica odrzala sastanak u Dubrovniku.

Na svecanom otvaranju sudionike su pozdravili zupanica Dubrovacko-neretvanske zupanije Mira Buconic, clan poglavarstva grada Dubrovnika Djuro Market, voditeljica podruznice HMI Dubrovnik Maja Mozara i biskup dubrovacki mons. Zelimir Puljic.

Program je bio zaista bogat. Iz radnog dijela sastanka izdvajamo usvajanje programa i strategije rada HSK za buduce razdoblje. Rad HSK biti ce zasnovan na redovitim projektima koji ce se odrzati u suradnji s ustanovama u Republici Hrvatskoj. Od aktualnih projekata svakako su na prvom mjestu Hrvatske svjetske igre (HSI) gdje HSK ima ulogu organizatora i s pravom opet ocekuje pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Novi projekt je suradnja sa Hrvatskom biskupskom konferencijom za Susret hrvatske katolicke mladezi 2010. godine, zakoji HSK preuzima ulogu animatora i posrednika u Izvandomovinstvu.

Ostali bitni projekti i djelatnosti HSK su: odrzavanje godisnjih gospodarskih konvencija, utemeljenje studijskog centra za istrazivanje Izvandomovinstva, prikupljanje podataka o udjelu Izvandomovinstva u Domovinskom ratu, projekt virtualnog mentorstva, djelatnosti u Ujedinjenim narodima, utemeljenje Saveza hrvatskih studenata svijeta i izdavacka djelatnost. HSK ce se takoder zauzimati za mogucnost dopisnog glasovanja za Hrvate izvan RH, izmjenu postojeceg zakona u kojem se Hrvati bez drzavljanstva smatraju strancima te uspostavljanu izravnih zrakoplovnih veza izmedu Hrvatske i Sjeverne Amerike (Australije). Uz sve navedeno jedna od glavnih zadaca HSK je posredovanje u mnogim pitanjima koji su u interesu RH i Hrvata diljem svijeta.

Kao sastavni dio ovog sastanka, i na poziv Hrvatskog gradanskog drustva (HGD) iz Kotora, sudionici Sredisnjeg odbora posjetili su grad Kotor i druga mjesta Boke kotorske. Ovim posjetom HSK je sluzbeno primio HGD u clanstvo HSK. Osim predstavnika HGD-a, sudionike sastanka docekali su predstavnici hrvatskoga Konzulata u Kotoru i mons. Ilija Janjic, biskup kotorski.

Odrzana je i radna vecera sa politicarima vodecih hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini (HDZ BIH, HDZ 1990, HSP). Gosti su izlagali o trenutnom politickom i drustvenom stanju i pozvali HSK na suradnju, osobito u lobiranju. Dogovoreni su konkretni koraci koji bi stranim politicarima mogli pomoci pri boljem razumijevanju polozaja hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

Zelimir Kuzatko, pocasni clan PBV-a i HZD-a (Pocasni bleiburski vod i Hrvatsko zrtvoslovno drustvo) izvijestio je sudionike sastanka o pojedinostima o najnovijim otkricima masovnih grobova u Sloveniji (Huda jama, Barbarin rov). Iste veceri prof. dr. Hrvoje Kacic govorio je o stradanjima neduznih civila na otoku Daksi u II. svjetskom ratu.

Zadnjega dana uprilicen je okrugli stol sa predstavnicima drzavnih ustanova Republike Hrvatske. Sudjelovali su predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora dr. Miso Munivrana i nacelnik Samostalne sluzbe za Hrvate izvan RH pri MVPEI Petar Barisic. Glavni zakljucak ovog susreta je da bi sve uprave i sluzbe koje se bave izvandomovinstvom trebale biti stavljene pod okrilje jednog vijeca koje bi koordiniralo i nadziralo njihovo djelovanje. Ovakav potez bi povecao efikasnost rada i osigurao bi potrebno umrezavanje.

Kao i svake godine, dodijeljena su priznanja HSK za poseban doprinos u povezivanju domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Priznanja su primili dr. Miso Munivrana, predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora, profesor Mario Viscovich - dugogodisnji predstavnik HSK u UN-u, obitelj Ivana Curmana iz HSK Kanade te gospoda Dragica Jelic.

Spomenimo jos da je u Dubrovniku prof. dr. Simun Coric predstavio svoju novu knjigu "Zuta neman zavist" u nazocnosti brojnih prosvjetnih djelatnika i uzvanika.

Jure Strika, tajnik
Hrvatskog svjetskog kongresa HSK

Contact Kanadsko Hrvatski Kongres