naslovnicapotrazitesadrzajjavite se


brzo petrazivanje

Posljednje Najave

Prethodne Najave

Potrazite Najave


NGO
Clan Ujedinjenih Naroda

Event

Wednesday, December 16, 2020

Josip Ante Sovulj novi je predsjednik HSK

Zeljka Lesic

Tekst: Diana Simurina-Soufek
Fotografije: Zorzi Paro

Glavni odbor Hrvatskoga svjetskoga kongresa, medjunarodne neprofitne, nevladine i nestranacke organizacije zavrsio je svoj godisnji sastanak koji se odrzao u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Rad je protekao u podnosenju izvjesca clanova IO HSK, kontinentskih dopredsjednika, predsjedatelja radnih odbora, predsjednika nacionalnih odbora i ostalih duznosnika i clanova, a nadopunjavao se radnim vecerama.

Ondje su se delegati i ugledni gosti Kongresa iz domovine informirali i raspravljali o zanimljivim temama iz hrvatske politike i nedavne povijesti. Plod zagrebackoga zasjedanja HSK, od 4. do 6. ozujka, osim izbora novoga vodstva, je i Rezolucija koja, u sedam tocaka, donosi niz stajalista, prijedloga i dvojbi s kojima brojno clanstvo sa svih kontinenata zeli upoznati hrvatsku javnost.

U jubilarnoj, 15. godini djelovanja HSK Rezolucija se, izmedju ostaloga, bavi polozajem Hrvata u BiH, ukazivanjem na potrebu dopisnoga glasovanja Hrvata koji zive izvan RH i njihova vecega ucescu u javnom zivotu domovine, podrzavanjem pokretanja istraga o zlocinima pocinjenima u komunizmu, poticanjem mjerodavnih drzavnih tijela da omoguce pravedna sudjenja haaskim i drugim hrvatskim uznicima, a takodjer i ocekivanjem objektivnoga i redovita izvjestavanja hrvatskih medija o izvandomovinstvu, i nadom kako ce se u pripremi popisa pucanstva u domovini voditi racuna i o popisu Hrvata izvan domovine.

Kongres je za novoga predsjednik izabrao dosadasnjega prvoga tajnika Josipa Antu Sovulja, aktivnoga clana hrvatske zajednice u New Yorku od 1970-ih. Novoizabrani predsjednik Sovulj, Splicanin po rodjenju, u Kongresu je od njegovih pocetaka, a duznost glavnoga tajnika obnasao je u vise mandata. Javnost je o izboru doznala na tiskovnoj konferenciji u cetvrtak, 6. ozujka u HMI.

Glasnogovornik Kongresa dr. Simun Sito Coric tom prigodom je, uz predstavljanje dosadasnjeg i buduceg rada udruge koja je clanica UN-a s konzultativnim statusom, predstavio dobitnike zahvalnica i priznanja. Ove godine, osim pojedincima, zahvala pripada i citavoj Katolickoj crkvi u Hrvata. Prisutni dubrovacki biskup msgr. Zelimir Puljic, predsjednik Vijeca HBK i BK BiH, zahvalio je na priznanju i pozelio uspjeh udruzi i okupljenim delegatima.

Don Robertu Zubovicu, mladome misionaru iz Astorije, voditelju HKM u New York, zahvalu je predao novi predsjednik Kongresa. Priznanje HISAK-u, koje ce biti naknadno uruceno fra Ljubi Krasicu, direktoru Hrvatskog etnickog instituta u Chicagu i njegovu predsjedniku primila je Zeljka Lesic, ravnateljica Domovinskog sjedista HSK u Zagrebu.

Kongres ove godine ocekuje prosirenje, kazao je dr. Coric, jer se ocekuje uclanjenje Crne Gore, dviju latinskoamerickih drzava i Kosova. Izazovi pred njim su i publicisticke i sportske naravi. Predstavljene su dvije nove publikacije i Hrvatske svjetske igre u Zadru na kojima se ocekuje vise tisuca mladih iz svijeta. Hrvatska matica iseljenika, koja je od samoga pocetka podupirala rad Kongresa, i ovaj put je pokazala da je s pravom smatraju kucom svih narastaja hrvatskih iseljenika.

Hrvatska matica iseljenika
http://www.matis.hr/


Croatian Heritage Foundation
http://www.matis.hr/eng/
06.03.2008.
Zeljka Lesic

Croatian World Congress - Meeting of the Central Committee
4 - 6 March 2008, Zagreb, CHF, Trg S. Radica 3.

The Homeland headquarters of the Croatian World Congress (CWC) will be the venue on 4-6 March for the regular meeting of the CWC Central Committee. The CWC is an umbrellas organisation for all Croatian emigrant associations with about thirty national congresses from all countries all over the world where there are significant Croatian communities.

On Tuesday, 4 March at 11 a.m. an official meeting of the CWC Central Committee will be held where members of the Executive and Central Committees will be present as well as several special guests of honour from political, social and religious circles in Croatia whose work is related to Croats outside the homeland.
The importance of this meeting lies in the fact that a new president of the CWC is to be elected and the results of the election as well as other important information that may result from the meeting will be made public on Thursday, 6 March at a press conference.

The press conference will be held at the CHF building, Trg Stjepana Radica 3, at 2 p.m. which is the homeland headquarters of the CWC. The Croatian World Congress was founded in 1993 in Zagreb as a non-profit, non-government and non-partisan organisation attracting and connecting Croatian emigrant associations and institutions outside the homeland with the aim of establishing conditions for their successful work in the interests of the homeland and of course all those Croats living outside the homeland.

The CWC acts at the national and world level through about a dozen working sections/committees (dealing with the economy and investments, culture, education, sports, promotional material, the media, lobbying for Croatian interests, youth, returning to the homeland). As an umbrella organisation the CWC is a member of ECOSOC and the UN Council with an advisory status. (Zeljka Lesic)

Croatian Heritage Foundation
http://www.matis.hr/eng/

Contact Kanadsko Hrvatski Kongres