naslovnicapotrazitesadrzajjavite se


brzo petrazivanje

Posljednje Najave

Prethodne Najave

Potrazite Najave


NGO
Clan Ujedinjenih Naroda

Event

Wednesday, December 16, 2020

Rezolucija Hrvatskog svjetskog kongresa H.S.K.

Hrvatsko slovo

1.
Hrvatski svjetski kongres (HSK) sa zabrinutoscu prati bolnu i stetnu cinjenicu zanemarivanja Hrvata koji zive izvan granica RH. U drzavnoj politici, u sredstvima javnoga priopcavanja, u kulturnom, politickom i gospodradskom zivotu, taj dio hrvatskoga naroda koji je po brojnosti skoro izjednacen s brojem Hrvata u RH, danas ne nalazi u vlastitoj zemlji svoj legitimni prostor djelovanja na osnovama jednakopravnosti. Drzava je ta koja treba brinuti o ravnopravnosti i poticajnim mjerama koje ce Hrvatima i njihovim potomcima u drugim drzavama omoguciti bilo povratak u Hrvatsku, bilo sudjelovanje u razvoju i boljitku prilika u zemlji koja je neosporivo njihova i koju smatraju svojom.

2.
S velikom zabrinutoscu dolazimo do zakljucka da su opravdane prituzbe Hrvata izvan Domovine o tome kako se godine 2000. prekinuo iskren i djelotvoran odnos RH s Hrvatima u dijaspori i u BiH, a da se taj odnos nije ponovno uspostavio godine 2004. Naglasavamo u svezi s time da sve drzave clanice EU, NATO-a i drugih asocijacija razvijaju snazne veze sa svojim zajednicama i pojedincima diljem svijeta.

3.
Na osnovi istine i rada za demokratsku buducnost zemlje, podrzavamo prijedloge o "lustraciji", odnosno o odstranjenju iz drzavnih ustanova (izvrsne, zakonodavne i sudbene vlasti) bivsih clanova represivnih tijela jugoslavenskog sustava, posebice KOS-a, UDBA-e i slicnih ustanova strahovlade i krsenja ljudskih prava u razdoblju 1945.-1990.

4.
HSK odlucio je jos jednom ponuditi Vladi RH - a ovom prilikom tu ponudu ponavlja i javno - suradnju iskusnih strucnjaka i javnih djelatnika kako bi se zurno osmislila i pocela provoditi djelotvorna politika i primjenjiva normativa u korist povezivanja domovinske Hrvatske s Hrvatima izvan granice RH. Pri donosenju te normative treba uzeti u obzir na prvome mjestu ustavnu obvezu koju RH ima prema izvangranicnom dijelu hrvatskoga naroda, a zatim je nuzno postupiti sa zeljom da se istinski zadovolji konkretnim potrebama i probitku maticne drzave kao i Hrvata izvan nje. Stoga je potrebno donijeti zakon koji ce ukljuciti poticajne mjere za povratak Hrvata u svoju, odnosno obiteljsku Domovinu.

5.
Vec od sada, zakonom treba odrediti smanjenje pristojbi za primanje Hrvata u hrvatsko drzavljanstvo te za izdavanje putovnica clanovima brojnih obitelji i osobama hrvatske nacionalnosti u drzavama niskih osobnih prihoda. Takodjer, uocava se potreba drzavnog sufinanciranja strucnih programa i gospodarskih projekata iseljenika i povratnika. Tim istim Zakonom osiguralo bi se stipendiranje mladih iseljenika ili povratnika u skolama i sveucilistima RH, s isto tako i potpora hrvatskim redovitim ili izvanrednim publikacijama izvan RH te radio i TV emisijama, kao i kulturno-umjetnickim drustvima koja promicu manifestacije hrvatske umjetnosti.

6.
HSK na ovom zasjedanju svojom Odlukom pruza punu potporu zastupanosti Hrvata koji prebivaju izvan granica RH u Hrvatskome saboru. Broj sabornika predstavnika Hrvata s prebivalistem izvan RH, u Saboru, morao bi biti povecan barem na onu istu razinu koja je postojala do 1999./2000., kada je pogazeno jedno od vaznih stecenih prava te velike hrvatske populacije.

7.
HSK utvrdio je da su iseljenici na svim kontinentnima uvjereni da u Drzavi nema danas jedne svestrano osposobljene ustanove koja bi se bavila rjesavanjem njihova polozaja, rjesavanjem njihovih problema i koja bi doprinosila njihovu stvarnom povezivanju s maticnom zemljom. Stoga se namece potreba stvaranaja jednog ministarstva ili barem drzavnog ureda za iseljenistvo i hrvatske manjine, koje ce u svom sastavu na odgovornim pozicijama imati takodjer i Hrvate iz inozemstva.

8.
HSK na osnovi svjedocanstava i javnih dokumenata, zakljucuje da se polozaj konstitutivnog i suverenog Hrvatskog naroda u BiH, i to dobrim dijelom zbog stavova Vlade RH u razdoblju 2000./2004., pretvorio u trajnu povredu ljudskih, kulturnih i nacionalnih prava. Posljednje tri godine Hrvatima u BiH nisu donijele neku znacajniju i stvarnu potporu od strane RH, iako se opazaju neki pozitivni pomaci. Stoga zahtijevamo da se Hrvatima u BiH pruzi svestrana diplomatska, kulturoloska, financijska i razvojna podrska kako bi na svojim podrucjima i na cijelom podrucju susjedne Republike ostvarili prava koja su im sada ogranicena ili uskracena. Po uspjesnom uzoru drugih zemalja RH treba osnovati drzavni ured ili visoko povjerenstvo za odnose RH s Hrvatima BiH. Polozaj Hrvata u Federaciji BiH je dramatican, a u Republici Srpskoj, uz pasivnost RH, pretvorio se u zbroj ljudski tragedija. Prema tome, Hrvatska je duzna utrostruciti svoj trud za povratak i ostanak Hrvata u svojim domovima, jacanje njihova povjerenja u svoju europsku buducnost, povratak pouzdanja u ustanove RH i njenog pridrzavanja vlastitoga Ustava.

9.
HSK pomno prati politicka i drustvena gibanja u Domovini, ali ostaje i dalje izvanstranackom institucijom otvorenom svim Hrvatima izvan RH. U sadasnjem razdoblju pred parlamentarnim izborima koji ce se odrzati potkraj 2007., HSK prati takodjer stavove stranaka i pojedinaca koji na izbornoj pozornici nude gradjanima svoje prijedloge i svoja obecanja. HSK spreman je pruziti savjet svakome u vezi svoga specificnog polja rada, a vec sada izrazava svoju nadu, da ce na izborima pobjediti ona stranka i oni kandidati koji ce izraziti svoju spremnost za konstruktivno razmatranje i primjenu ovog pravednog, nuznog i ostvarivog prijedloga.

H.S.K.
7. ozujka 2007.

Op. ur. : U iducem broju u cijelosti donosimo APEL HSK za zastitu povijesnih i kulturnih stecevina i hrvatskih nacionalnih vrijednosti.

Hrvatsko slovo
http://www.hkz.hr/Hslovo.htm

Contact Kanadsko Hrvatski Kongres